22/04/2561
นครสวรรค์
ลพบุรี
สระบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
อยุธยา
นนทบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
อุทัยธานี
เหตุการณ์
นครสวรรค์
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ชัยนาท
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ลพบุรี
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
กาญจนบุรี
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
สุพรรณบุรี
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อยุธยา
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล