26/09/2560
นครสวรรค์
ลพบุรี
สระบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
อยุธยา
นนทบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
อุทัยธานี
เหตุการณ์
ชัยนาท
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 50-100 มม.
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล