สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ดีเปรสชัน 01/2563
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Tropical Depression
รายละเอียด :
ดีเปรสชัน 01/2563
Rows:10
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2020-08-09 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ026147
2020-08-10 00:00:00ดีเปรสชัน3026146
2020-08-10 06:00:00ดีเปรสชัน3026145.5
2020-08-10 12:00:00ดีเปรสชัน3026.5144.5
2020-08-10 18:00:00ดีเปรสชัน3026.5143
2020-08-11 00:00:00ดีเปรสชัน3026.5142
2020-08-11 06:00:00ดีเปรสชัน3026.5140.5
2020-08-11 12:00:00ดีเปรสชัน3026.5139
2020-08-11 18:00:00ดีเปรสชัน3026.5138
2020-08-12 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ026.5137