สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
รามสูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RAMMASUN
รายละเอียด :
พายุ "รามสูร" เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศไทย ความหมายคือ ชื่อยักษ์ในเทพนิยายไทย
รามสูร
Rows:38
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-07-10 18:00:00ดีเปรสชั่น3012149.5
2014-07-11 00:00:00ดีเปรสชั่น3012148
2014-07-11 06:00:00ดีเปรสชั่น3012147.5
2014-07-11 12:00:00ดีเปรสชั่น3012.5146
2014-07-11 18:00:00ดีเปรสชั่น3013145.5
2014-07-12 00:00:00ดีเปรสชั่น3014144.5
2014-07-12 06:00:00พายุโซนร้อน3513.4142.7
2014-07-12 12:00:00พายุโซนร้อน3513.5141.1
2014-07-12 18:00:00พายุโซนร้อน3513.6139.7
2014-07-13 00:00:00พายุโซนร้อน3513.7137.5
2014-07-13 06:00:00พายุโซนร้อน3513.7135.9
2014-07-13 12:00:00พายุโซนร้อน3513.4134.2
2014-07-13 18:00:00พายุโซนร้อน4513.4132.4
2014-07-14 00:00:00พายุโซนร้อน5013.2130.5
2014-07-14 06:00:00พายุโซนร้อน6013129.1
2014-07-14 12:00:00พายุไต้ฝุ่น6512.7128.2
2014-07-14 18:00:00พายุไต้ฝุ่น6512.6127.1
2014-07-15 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7012.7125.6
2014-07-15 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7512.9124.7
2014-07-15 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8513.4123.4
2014-07-15 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8514121.9
2014-07-16 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7514.2120.4
2014-07-16 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7515.1119.1
2014-07-16 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7515117.6
2014-07-16 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7015.5116.8
2014-07-17 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7516.1115.6
2014-07-17 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7516.9114.9
2014-07-17 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8017.5114.3
2014-07-17 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8518.5113.4
2014-07-18 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9019.1112.3
2014-07-18 06:00:00พายุไต้ฝุ่น9020111.2
2014-07-18 12:00:00พายุไต้ฝุ่น9020.3110.2
2014-07-18 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8521109.4
2014-07-19 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8021.8108.1
2014-07-19 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7522106.8
2014-07-19 12:00:00พายุโซนร้อน4022.5105.5
2014-07-19 18:00:00ดีเปรสชั่น3022.5104.7
2014-07-20 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ022.6104
ชื่อภาษาไทย :
แมตโม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MATMO (1410)
รายละเอียด :
พายุ "แมตโม" (MATMO) เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกา แปลว่า ฝนที่ตกหนัก
แมตโม
Rows:30
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-07-16 18:00:00ดีเปรสชั่น3010135.5
2014-07-17 00:00:00ดีเปรสชั่น3010135.5
2014-07-17 06:00:00ดีเปรสชั่น3010135.5
2014-07-17 12:00:00ดีเปรสชั่น3010135.5
2014-07-17 18:00:00พายุโซนร้อน3510.4135.5
2014-07-18 00:00:00พายุโซนร้อน3510.6135.1
2014-07-18 06:00:00พายุโซนร้อน3510.8134.7
2014-07-18 12:00:00พายุโซนร้อน3510.6133.5
2014-07-18 18:00:00พายุโซนร้อน4011.1132.3
2014-07-19 00:00:00พายุโซนร้อน5511.3131
2014-07-19 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6511.3130
2014-07-19 12:00:00พายุไต้ฝุ่น6511.3130
2014-07-19 18:00:00พายุโซนร้อน4512130
2014-07-20 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7012.5129.5
2014-07-20 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6513128.9
2014-07-20 12:00:00พายุไต้ฝุ่น6514127.8
2014-07-20 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7014.7127.5
2014-07-21 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7015.8127.6
2014-07-21 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7017.9126.3
2014-07-21 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.5125.3
2014-07-21 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7019124.3
2014-07-22 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7520.4123.7
2014-07-22 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7021.8122.7
2014-07-22 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7022.6122
2014-07-22 18:00:00พายุไต้ฝุ่น6523.4121
2014-07-23 00:00:00พายุโซนร้อน5024.4120.2
2014-07-23 06:00:00พายุโซนร้อน4025.1119.6
2014-07-23 12:00:00พายุโซนร้อน4025.5118.6
2014-07-23 18:00:00พายุโซนร้อน3526.6118.5
2014-07-24 18:00:00ดีเปรสชั่น3032.2118.4