สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
เซาเดโลร์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Soudelor
รายละเอียด :
พายุ "เซาเดโลร์" (Soudelor) เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศไมโครนีเซีย หมายถึง ชื่อหัวหน้าเผ่าในตำนานของเกาะโปนเป (legendary Pohnpei chief)
เซาเดโลร์
Rows:21
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-07-30 00:00:00ดีเปรสชั่น3013.5160
2015-07-30 06:00:00ดีเปรสชั่น3014160
2015-07-30 12:00:00พายุโซนร้อน3513.5160
2015-07-30 18:00:00พายุโซนร้อน3513.7158.8
2015-07-31 00:00:00พายุโซนร้อน3513.6158.3
2015-07-31 06:00:00พายุโซนร้อน3513.2156.8
2015-07-31 12:00:00พายุโซนร้อน3513.4156
2015-07-31 18:00:00พายุโซนร้อน3513.4154.8
2015-08-01 00:00:00พายุโซนร้อน3513.6153.4
2015-08-01 06:00:00พายุโซนร้อน3514152.3
2015-08-01 12:00:00พายุโซนร้อน4014.2150.8
2015-08-01 18:00:00พายุโซนร้อน5014.4149.6
2015-08-02 00:00:00พายุโซนร้อน5514.6148.2
2015-08-02 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6515146.8
2015-08-02 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7015.1146
2015-08-02 18:00:00พายุไต้ฝุ่น9015.6145
2015-08-03 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9516.2144
2015-08-03 06:00:00พายุไต้ฝุ่น9516.9143
2015-08-04 06:00:00พายุไต้ฝุ่น10018138.7
2015-08-05 06:00:00พายุไต้ฝุ่น10519.1134.7
2015-08-06 06:00:00พายุไต้ฝุ่น10520.6130.9