สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
นากรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TROPICAL STORM 1412 NAKRI (1412)
รายละเอียด :
พายุ"นากรี"(NAKRI)เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศกัมพูชา แปลว่า ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง
นากรี
Rows:20
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-07-27 00:00:00ดีเปรสชั่น3014135
2014-07-27 12:00:00ดีเปรสชั่น3015134
2014-07-28 00:00:00ดีเปรสชั่น3016.5133.5
2014-07-28 12:00:00ดีเปรสชั่น3018132.5
2014-07-29 00:00:00ดีเปรสชั่น3018.5131
2014-07-29 06:00:00ดีเปรสชั่น3018.5130
2014-07-29 12:00:00ดีเปรสชั่น3018.5129.5
2014-07-29 18:00:00พายุโซนร้อน3518.6129.5
2014-07-30 00:00:00พายุโซนร้อน3519.5129.5
2014-07-30 06:00:00พายุโซนร้อน3521.2129.5
2014-07-30 12:00:00พายุโซนร้อน4022.9128.9
2014-07-30 18:00:00พายุโซนร้อน4023.3128.3
2014-07-31 00:00:00พายุโซนร้อน4024.4127.1
2014-07-31 06:00:00พายุโซนร้อน4025.3127.1
2014-07-31 12:00:00พายุโซนร้อน4025.9127.1
2014-07-31 18:00:00พายุโซนร้อน5027.1127.9
2014-08-01 00:00:00พายุโซนร้อน5528.5127.3
2014-08-02 00:00:00พายุโซนร้อน5032125.5
2014-08-03 00:00:00พายุโซนร้อน5034.2124.6
2014-08-04 00:00:00พายุโซนร้อน4535.7124.5
ชื่อภาษาไทย :
หะลอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TROPICAL STORM 1411 HALONG (1411)
รายละเอียด :
พายุ"หะลอง"(HALONG)เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศเวียดนาม แปลว่า ชื่ออ่่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
หะลอง
Rows:20
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-07-28 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ09158
2014-07-28 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ010152
2014-07-28 12:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ012150
2014-07-28 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ012150
2014-07-29 00:00:00ดีเปรสชั่น3012.5148.5
2014-07-29 06:00:00พายุโซนร้อน3512.8147.5
2014-07-29 12:00:00พายุโซนร้อน4513.2147
2014-07-29 18:00:00พายุโซนร้อน4513.6146.5
2014-07-30 00:00:00พายุโซนร้อน4513.8145.8
2014-07-30 06:00:00พายุโซนร้อน4514.2144.4
2014-07-30 12:00:00พายุโซนร้อน4514.2143.8
2014-07-30 18:00:00พายุโซนร้อน4514.3143
2014-07-31 00:00:00พายุโซนร้อน4514.9142
2014-07-31 06:00:00พายุโซนร้อน4515.2141.3
2014-07-31 12:00:00พายุโซนร้อน4515.2140.7
2014-07-31 18:00:00พายุโซนร้อน4514.7140
2014-08-01 00:00:00พายุโซนร้อน4514139.5
2014-08-02 00:00:00พายุไต้ฝุ่น6514.7137.6
2014-08-03 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7515.9136
2014-08-04 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8018134.5