สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
จันหอม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHAN-HOM
รายละเอียด :
"จันหอม" เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศลาว เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
จันหอม
Rows:32
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-06-30 12:00:00พายุโซนร้อน3510159.4
2015-06-30 18:00:00พายุโซนร้อน4010158.7
2015-07-01 00:00:00พายุโซนร้อน4010.4157.8
2015-07-01 06:00:00พายุโซนร้อน4011156.8
2015-07-01 12:00:00พายุโซนร้อน4511.4155.4
2015-07-01 18:00:00พายุโซนร้อน5011.4153.8
2015-07-02 00:00:00พายุโซนร้อน5011.3151.9
2015-07-02 06:00:00พายุโซนร้อน5011150.4
2015-07-02 12:00:00พายุโซนร้อน5510.2149
2015-07-02 18:00:00พายุไต้ฝุ่น6510.1148.2
2015-07-03 00:00:00พายุโซนร้อน5510.4148.3
2015-07-03 06:00:00พายุโซนร้อน5010.8148.5
2015-07-03 12:00:00พายุโซนร้อน4511148.5
2015-07-03 18:00:00พายุโซนร้อน4511.5148.6
2015-07-04 00:00:00พายุโซนร้อน4512.3148.2
2015-07-04 06:00:00พายุโซนร้อน4513.7147.4
2015-07-04 12:00:00พายุโซนร้อน4513.6146.3
2015-07-04 18:00:00พายุโซนร้อน4513.8146.1
2015-07-05 00:00:00พายุโซนร้อน4514145
2015-07-05 06:00:00พายุโซนร้อน4514.1144.8
2015-07-05 12:00:00พายุโซนร้อน4515.1144.6
2015-07-05 18:00:00พายุโซนร้อน5516.1143.3
2015-07-06 00:00:00พายุโซนร้อน5516.3142.5
2015-07-06 06:00:00พายุโซนร้อน5516.3142.5
2015-07-06 12:00:00พายุโซนร้อน5517.5139.9
2015-07-06 18:00:00พายุไต้ฝุ่น6517.6138.7
2015-07-07 00:00:00พายุไต้ฝุ่น6518137.7
2015-07-07 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.4136.4
2015-07-07 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.7135.3
2015-07-08 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8521.1131.3
2015-07-09 12:00:00พายุไต้ฝุ่น9024.2126.8
2015-07-10 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8526.6122.1
ชื่อภาษาไทย :
หลิ่นฟา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Linfa
รายละเอียด :
ชื่อมาจากประเทศมาเก๊า แปลว่าดอกบัว
หลิ่นฟา
Rows:26
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-07-02 00:00:00ดีเปรสชั่น3013.5128.5
2015-05-02 06:00:00ดีเปรสชั่น3014.4129.3
2015-07-02 12:00:00พายุโซนร้อน3515.4128.8
2015-07-02 18:00:00พายุโซนร้อน3515.9127.9
2015-07-03 00:00:00พายุโซนร้อน3515.4126.7
2015-07-03 06:00:00พายุโซนร้อน3515.9127.9
2015-07-03 12:00:00พายุโซนร้อน5015.3125.8
2015-07-03 18:00:00พายุโซนร้อน5015.2124.3
2015-07-04 00:00:00พายุโซนร้อน5015.3124.2
2015-07-04 06:00:00พายุโซนร้อน5016.5123.8
2015-07-04 12:00:00พายุโซนร้อน5016.8123.2
2015-07-04 18:00:00พายุโซนร้อน5517122.6
2015-07-05 00:00:00พายุโซนร้อน5517.5122.2
2015-07-05 06:00:00พายุโซนร้อน4518120.3
2015-07-05 12:00:00พายุโซนร้อน4517.9119.4
1970-01-05 18:00:00พายุโซนร้อน4517.9119.5
2015-07-06 00:00:00พายุโซนร้อน4018.5119.3
2015-07-06 06:00:00พายุโซนร้อน4019.1119.2
2015-07-06 12:00:00พายุโซนร้อน4019.4119.2
2015-07-06 18:00:00พายุโซนร้อน4020119
2015-07-07 00:00:00พายุโซนร้อน4020118.9
2015-07-07 06:00:00พายุโซนร้อน5020.5118.9
2015-07-07 12:00:00พายุโซนร้อน5020.9118.4
2015-07-08 12:00:00พายุโซนร้อน5022.5118.2
2015-07-09 12:00:00พายุโซนร้อน4023.7116.2
2015-07-10 12:00:00ดีเปรสชั่น3023.7114.2
ชื่อภาษาไทย :
นังกา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NANGKA
รายละเอียด :
นังกา
Rows:20
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-07-03 12:00:00ดีเปรสชั่น309.2171.8
2015-07-03 18:00:00พายุโซนร้อน359.4170.5
2015-07-04 00:00:00พายุโซนร้อน4010.3170.3
2015-07-04 06:00:00พายุโซนร้อน4010.7168.9
2015-07-04 12:00:00พายุโซนร้อน4011.2167.1
2015-07-04 18:00:00พายุโซนร้อน4011.6165.7
2015-07-05 00:00:00พายุโซนร้อน4011.4164.7
2015-07-05 06:00:00พายุโซนร้อน4011.1163.9
2015-07-05 12:00:00พายุโซนร้อน5010.8162.6
2015-07-05 18:00:00พายุโซนร้อน5511.2161.7
2015-07-06 00:00:00พายุโซนร้อน5512.9156.7
2015-07-06 06:00:00พายุโซนร้อน6011.8158.9
2015-07-06 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7012.2157.8
2015-07-06 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8012.6156.8
2015-07-07 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8513.1155.6
2015-07-07 06:00:00พายุไต้ฝุ่น9513.6154.6
2015-07-07 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10014.3153.5
2015-07-08 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10016.5149.3
2015-07-09 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10518.3145.6
2015-07-10 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10519.7142.8