สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
เผย์ผ่า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Peipha (1404)
รายละเอียด :
พายุ"เผย์ผ่า"(Peipha)เป็นชื่อที่ตั้งโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน หมายถึงชื่อปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า
เผย์ผ่า
Rows:27
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-04-03 06:00:00ดีเปรสชั่น302146.5
2014-04-03 12:00:00ดีเปรสชั่น301.5146
2014-04-03 18:00:00ดีเปรสชั่น301.5145.5
2014-04-04 00:00:00ดีเปรสชั่น302.5144.5
2014-04-04 06:00:00ดีเปรสชั่น303144
2014-04-04 12:00:00ดีเปรสชั่น303.5143.5
2014-04-04 18:00:00ดีเปรสชั่น303.5141.5
2014-04-05 00:00:00พายุโซนร้อน353.8140.4
2014-04-05 06:00:00พายุโซนร้อน354.5139.6
2014-04-05 12:00:00พายุโซนร้อน354.9138.5
2014-04-05 18:00:00พายุโซนร้อน355.6137.1
2014-04-06 00:00:00พายุโซนร้อน355.8136.9
2014-04-06 06:00:00พายุโซนร้อน356.4135.5
2014-04-06 12:00:00พายุโซนร้อน356.8135.3
2014-04-06 18:00:00พายุโซนร้อน356.8134.5
2014-04-07 00:00:00พายุโซนร้อน357133
2014-04-07 06:00:00พายุโซนร้อน357132
2014-04-07 12:00:00พายุโซนร้อน356.5131.8
2014-04-07 18:00:00พายุโซนร้อน356.7131.7
2014-04-08 00:00:00พายุโซนร้อน357131.5
2014-04-08 06:00:00พายุโซนร้อน358131.2
2014-04-08 12:00:00พายุโซนร้อน358.8130
2014-04-08 18:00:00พายุโซนร้อน359.1129.3
2014-04-09 00:00:00พายุโซนร้อน359.1129.5
2014-04-09 06:00:00ดีเปรสชั่น309129
2014-04-09 12:00:00ดีเปรสชั่น259129
2014-04-09 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ08.2130.6