สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ไหหม่า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
HAIMA
รายละเอียด :
ไหหม่า
Rows:27
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2016-10-15 00:00:00พายุโซนร้อน357.9144.3
2016-10-15 06:00:00พายุโซนร้อน408.8141.9
2016-10-15 12:00:00พายุโซนร้อน409.3141.1
2016-10-15 18:00:00พายุโซนร้อน459.7140
2016-10-16 00:00:00พายุโซนร้อน559.9139.6
2016-10-16 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6510.4139.1
2016-10-16 12:00:00พายุไต้ฝุ่น6511.2138.7
2016-10-16 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8012.3137.8
2016-10-17 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8012.9136.6
2016-10-17 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8013.3135.6
2016-10-17 12:00:00พายุไต้ฝุ่น9013.8134.5
2016-10-17 18:00:00พายุไต้ฝุ่น10014.4133.3
2016-10-18 00:00:00พายุไต้ฝุ่น10015132.2
2016-10-18 06:00:00พายุไต้ฝุ่น10015.4130.7
2016-10-18 12:00:00พายุไต้ฝุ่น11015.6129.1
2016-10-18 18:00:00พายุไต้ฝุ่น11516127.6
2016-10-19 00:00:00พายุไต้ฝุ่น11516.1126
2016-10-19 06:00:00พายุไต้ฝุ่น11516.7124.7
2016-10-19 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10017.3123.2
2016-10-19 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8517.7121.6
2016-10-20 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.4120.1
2016-10-20 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7019118.9
2016-10-20 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7019.8117.4
2016-10-20 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7020.6116.6
2016-10-21 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7022.1115.6
2016-10-21 06:00:00พายุโซนร้อน6023.2115.1
2016-10-22 06:00:00ดีเปรสชัน2528.2117.3