สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ไมสัก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MAYSAK
รายละเอียด :
ไมสัก (Maysak) ความหมาย: ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (a kind of tree) ประเทศที่มาของชื่อ: กัมพูชา
ไมสัก
Rows:18
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-03-27 06:00:00ดีเปรสชั่น307157.5
2015-03-27 12:00:00ดีเปรสชั่น307.4156.6
2015-03-27 18:00:00ดีเปรสชั่น307.3156.9
2015-03-28 00:00:00พายุโซนร้อน407.8155.2
2015-03-28 06:00:00พายุโซนร้อน457.3154.6
2015-03-28 12:00:00พายุโซนร้อน557.3154
2015-03-28 18:00:00พายุไต้ฝุ่น707.4153.1
2015-03-29 00:00:00พายุไต้ฝุ่น707.3152.2
2015-03-29 06:00:00พายุไต้ฝุ่น707.6151.1
2015-03-29 18:00:00พายุไต้ฝุ่น758.1148.2
2015-03-30 00:00:00พายุไต้ฝุ่น758.4147.2
2015-03-30 06:00:00พายุไต้ฝุ่น808.8145
2015-03-30 12:00:00พายุไต้ฝุ่น859144.9
2015-03-30 18:00:00พายุไต้ฝุ่น859.4143.7
2015-03-31 00:00:00พายุไต้ฝุ่น959.6142.5
2015-04-01 00:00:00พายุไต้ฝุ่น10010.7137.8
2015-04-02 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8512134.6
2015-04-03 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7013.7131.6