สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
โคะงุมะ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KOGUMA
รายละเอียด :
โคะงุมะ (KOGUMA) <2104> แปลว่า ดาวหมีน้อย เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศญี่ปุ่น
โคะงุมะ
Rows:11
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2021-06-11 06:00:00ดีเปรสชัน3018113.5
2021-06-11 12:00:00ดีเปรสชัน3018112
2021-06-11 18:00:00ดีเปรสชัน3018.5110.6
2021-06-12 00:00:00ดีเปรสชัน3018.5109.5
2021-06-12 06:00:00พายุโซนร้อน3519.4108.6
2021-06-12 12:00:00พายุโซนร้อน3519.8107.3
2021-06-12 18:00:00พายุโซนร้อน3519.7106.5
2021-06-13 00:00:00พายุโซนร้อน3519.6105.4
2021-06-13 06:00:00ดีเปรสชัน3020104
2021-06-13 12:00:00ดีเปรสชัน3021102
2021-06-13 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ021101