สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ดีเปรสชัน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Depression
รายละเอียด :
ดีเปรสชัน
Rows:4
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2018-10-19 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ08.5106
2018-10-19 12:00:00ดีเปรสชัน308106
2018-10-19 18:00:00ดีเปรสชัน309104
2018-10-20 00:00:00ดีเปรสชัน3010.5102.5