สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ดีเปรสชั่น
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Depression
รายละเอียด :
พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้
ดีเปรสชั่น
Rows:6
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2016-06-26 06:00:00ดีเปรสชั่น3015123.5
2016-06-26 12:00:00ดีเปรสชั่น3015.5122.5
2016-06-26 18:00:00ดีเปรสชั่น3016122
2016-06-27 00:00:00ดีเปรสชั่น3017.5119
2016-06-27 06:00:00ดีเปรสชั่น3019.5117.5
2016-06-27 12:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ020115