สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ซูรีแค
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SURIGAE
รายละเอียด :
ซูรีแค (เกาหลี: 수리개) แปลว่า นกเหยี่ยวดำ
ซูรีแค
Rows:46
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2021-04-12 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ06.5140.5
2021-04-13 00:00:00ดีเปรสชัน307140
2021-04-13 06:00:00ดีเปรสชัน307139.5
2021-04-13 12:00:00ดีเปรสชัน307.5138.5
2021-04-13 18:00:00พายุโซนร้อน357.8137.5
2021-04-14 00:00:00พายุโซนร้อน408.2137
2021-04-14 06:00:00พายุโซนร้อน408.5136.9
2021-04-14 12:00:00พายุโซนร้อน408.7136.7
2021-04-14 18:00:00พายุโซนร้อน458.6136.6
2021-04-15 00:00:00พายุโซนร้อน508.6136.5
2021-04-15 06:00:00พายุโซนร้อน508.7136.1
2021-04-15 12:00:00พายุโซนร้อน508.6135.9
2021-04-15 18:00:00พายุโซนร้อน608.6135.4
2021-04-16 00:00:00พายุไต้ฝุ่น658.7134.6
2021-04-16 06:00:00พายุไต้ฝุ่น659.1133.8
2021-04-16 12:00:00พายุไต้ฝุ่น759.4133
2021-04-16 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8510132
2021-04-17 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9510.7131.1
2021-04-17 06:00:00พายุไต้ฝุ่น10011.4130.2
2021-04-17 12:00:00พายุไต้ฝุ่น11012.1129.3
2021-04-17 18:00:00พายุไต้ฝุ่น12012.6128.4
2021-04-18 00:00:00พายุไต้ฝุ่น12013.1127.7
2021-04-18 06:00:00พายุไต้ฝุ่น11513.4127.1
2021-04-18 12:00:00พายุไต้ฝุ่น11513.5126.8
2021-04-18 18:00:00พายุไต้ฝุ่น11513.9126.6
2021-04-19 00:00:00พายุไต้ฝุ่น11514.1126.3
2021-04-19 06:00:00พายุไต้ฝุ่น11014.5126.3
2021-04-19 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10514.8126.3
2021-04-19 18:00:00พายุไต้ฝุ่น10015.1126.3
2021-04-20 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9515.5126
2021-04-20 06:00:00พายุไต้ฝุ่น9516126
2021-04-20 12:00:00พายุไต้ฝุ่น9516.5125.8
2021-04-20 18:00:00พายุไต้ฝุ่น9016.9125.5
2021-04-21 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9017.7125.2
2021-04-21 06:00:00พายุไต้ฝุ่น9018.1125
2021-04-21 12:00:00พายุไต้ฝุ่น9018.7124.8
2021-04-21 18:00:00พายุไต้ฝุ่น9019.3124.8
2021-04-22 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9019.7124.9
2021-04-22 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8520.3125.4
2021-04-22 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8520.9126.2
2021-04-22 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8021.3127.2
2021-04-23 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7022.8128.6
2021-04-23 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6523.2128.9
2021-04-24 06:00:00พายุโซนร้อน5022.6131.9
2021-04-25 06:00:00พายุโซนร้อน4022.5137.8
2021-04-26 06:00:00พายุโซนร้อน4026.5147.9