สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
มู่หลาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MULAN
รายละเอียด :
ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแม็กโนเลีย ตั้งชื่อโดย สาธารณรัฐประชาชนจีน
มู่หลาน
Rows:14
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2022-08-08 06:00:00ดีเปรสชัน3015111
2022-08-08 12:00:00ดีเปรสชัน3014.5111
2022-08-08 18:00:00ดีเปรสชัน3015.5112
2022-08-09 00:00:00ดีเปรสชัน3016112
2022-08-09 06:00:00พายุโซนร้อน3517.4113.5
2022-08-09 12:00:00พายุโซนร้อน3518.2112.6
2022-08-09 18:00:00พายุโซนร้อน3518.8112.3
2022-08-10 00:00:00พายุโซนร้อน3519.2111.5
2022-08-10 06:00:00พายุโซนร้อน3520.2110.6
2022-08-10 12:00:00พายุโซนร้อน3520.8109
2022-08-10 18:00:00พายุโซนร้อน3521.1107.9
2022-08-11 00:00:00ดีเปรสชัน3022107
2022-08-11 09:00:00ดีเปรสชัน3022105
2022-08-11 21:00:00ดีเปรสชัน3021.3102.1