สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
มินดุลเล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Mindulle
รายละเอียด :
Mindulle แปลว่า ดอกไม้แดนดิไลออน เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงจิตใจที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์ของสาวเกาหลี ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
มินดุลเล
Rows:15
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2021-09-23 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ012146
2021-09-23 06:00:00ดีเปรสชัน3013145.5
2021-09-23 12:00:00พายุโซนร้อน3513.6143.3
2021-09-23 18:00:00พายุโซนร้อน3514.1142
2021-09-24 00:00:00พายุโซนร้อน4014.5141.1
2021-09-24 06:00:00พายุโซนร้อน4015.2140.5
2021-09-24 12:00:00พายุโซนร้อน5016139.3
2021-09-24 18:00:00พายุโซนร้อน5516.6138.8
2021-09-25 00:00:00พายุไต้ฝุ่น6517.1138.2
2021-09-25 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8017.5137.5
2021-09-25 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8518.2137.5
2021-09-26 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10019.5137.1
2021-09-27 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10520.4136.3
2021-09-28 12:00:00พายุไต้ฝุ่น11022.1135.2
2021-09-29 12:00:00พายุไต้ฝุ่น10525.5135.2
ชื่อภาษาไทย :
ดีเปรสชัน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Depression
รายละเอียด :
ดีเปรสชัน
Rows:3
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2021-09-25 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018.590
2021-09-25 06:00:00ดีเปรสชัน3018.589.5
2021-09-25 12:00:00ดีเปรสชัน3018.589