สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ไคตั๊ก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KAI-TAK
รายละเอียด :
ไคตั๊ก
Rows:4
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-12-14 00:00:00พายุโซนร้อน3511.5128
2017-12-15 00:00:00พายุโซนร้อน3510.7126.6
2017-12-16 00:00:00พายุโซนร้อน4011.9126.1
2017-12-17 00:00:00พายุโซนร้อน4012.1124.4
ชื่อภาษาไทย :
ญาโต๊ะฮ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NYATOH
รายละเอียด :
ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง โดยประเทศมาเลเซีย
ญาโต๊ะฮ์
Rows:7
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2021-11-29 12:00:00ดีเปรสชัน3012141
2021-11-29 18:00:00ดีเปรสชัน3012.5140.5
2021-11-30 00:00:00พายุโซนร้อน3513139.8
2021-11-30 06:00:00พายุโซนร้อน3513.1138.4
2021-11-30 12:00:00พายุโซนร้อน4013.1137.2
2021-11-30 18:00:00พายุโซนร้อน4513.6136.6
2021-12-01 00:00:00พายุโซนร้อน5014.1136.2