สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ฟงวอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Fung-wong
รายละเอียด :
ฟงวอง หมายถึง ฟีนิกซ์(ชื่อยอดเขา) ให้ชื่อโดย ฮ่องกง
ฟงวอง
Rows:15
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-09-17 06:00:00ดีเปรสชั่น3012132.5
2014-09-17 12:00:00ดีเปรสชั่น3011.9130.9
2014-09-17 18:00:00พายุโซนร้อน3512.5129.2
2014-09-18 00:00:00พายุโซนร้อน3513128.7
2014-09-18 06:00:00พายุโซนร้อน3514.3127.1
2014-09-18 12:00:00พายุโซนร้อน3514.7126.2
2014-09-18 18:00:00พายุโซนร้อน4516.2124.3
2014-09-19 00:00:00พายุโซนร้อน4518122.6
2014-09-19 06:00:00พายุโซนร้อน4518.7121.3
2014-09-19 12:00:00พายุโซนร้อน4518.7119.9
2014-09-20 18:00:00พายุโซนร้อน5018.7119.7
2014-09-21 00:00:00พายุโซนร้อน5019.1119.8
2014-09-22 00:00:00พายุโซนร้อน5523.33120.56
2014-09-23 00:00:00พายุโซนร้อน4527.13121.93
2014-09-24 00:00:00พายุโซนร้อน4529.7122.73