สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
เมกี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Megi
รายละเอียด :
ชื่อตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์ แปลว่า ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
เมกี
Rows:27
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2016-09-22 00:00:00ดีเปรสชัน3012.3144.3
2016-09-22 06:00:00ดีเปรสชัน3012.5142.8
2016-09-22 12:00:00ดีเปรสชัน3013.1141.1
2016-09-22 18:00:00ดีเปรสชัน3013.8139.8
2016-09-23 00:00:00พายุโซนร้อน3515.7140.1
2016-09-23 06:00:00พายุโซนร้อน3516.1139.6
2016-09-23 12:00:00พายุโซนร้อน4016.3138.9
2016-09-23 18:00:00พายุโซนร้อน5016.7137.7
2016-09-24 00:00:00พายุโซนร้อน5517.5136.4
2016-09-24 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6518.3135.3
2016-09-24 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.7133.8
2016-09-24 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.9132.7
2016-09-25 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8019.1131.6
2016-09-25 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8019.9130.3
2016-09-25 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8020.2129.3
2016-09-25 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8020.5128.2
2016-09-26 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8020.7127.4
2016-09-26 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8021.4126.2
2016-09-26 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8021.9125.3
2016-09-27 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8522.5124.2
2016-09-27 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8523.2123.4
2016-09-27 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8524.2121.6
2016-09-27 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7023.9120.8
2016-09-27 18:00:00พายุไต้ฝุ่น6524.4119.6
2016-09-28 00:00:00พายุโซนร้อน5525118.1
2016-09-28 06:00:00พายุโซนร้อน5025.1116.8
2016-09-28 12:00:00ดีเปรสชัน3025116
ชื่อภาษาไทย :
ชบา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHABA
รายละเอียด :
ชบา (CHABA) เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง เป็นชื่อที่มาจากประเทศไทย
ชบา
Rows:16
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2016-09-26 06:00:00ดีเปรสชัน3016158
2016-09-26 12:00:00ดีเปรสชัน3015.8156.3
2016-09-26 18:00:00ดีเปรสชัน3015.6154.5
2016-09-27 00:00:00ดีเปรสชัน3014.5153
2016-09-27 06:00:00ดีเปรสชัน3014.4152.2
2016-09-27 12:00:00ดีเปรสชัน3014.5151
2016-09-27 18:00:00พายุโซนร้อน3514.6150.1
2016-09-28 00:00:00พายุโซนร้อน3514.6148.7
2016-09-28 06:00:00พายุโซนร้อน3514.5146.8
2016-09-28 12:00:00พายุโซนร้อน3514.4145
2016-09-28 18:00:00พายุโซนร้อน3514.6144.7
2016-09-29 00:00:00พายุโซนร้อน3514.7143.8
2016-09-30 06:00:00พายุโซนร้อน3514.7142.6
2016-09-01 06:00:00พายุโซนร้อน5015.5138.4
2016-10-02 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6517.9135.1
2016-09-03 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8021.5131.6