สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
คัมมูริ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KAMMURI
รายละเอียด :
คัมมูริ หมายถึง แสงใต้หรือ มงกุฏ ตั้งชื่อโดย ประเทศญี่ปุ่น
คัมมูริ
Rows:25
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2014-09-23 06:00:00ดีเปรสชั่น3013.6148.5
2014-09-23 12:00:00ดีเปรสชั่น3016148.2
2014-09-23 18:00:00ดีเปรสชั่น3017.5149
2014-09-24 00:00:00ดีเปรสชั่น3019150
2014-09-24 06:00:00ดีเปรสชั่น3020150
2014-09-24 12:00:00พายุโซนร้อน3520.3150
2014-09-24 18:00:00พายุโซนร้อน4020.7150
2014-09-25 00:00:00พายุโซนร้อน4020.5149.2
2014-09-25 06:00:00พายุโซนร้อน4020.3147.8
2014-09-25 12:00:00พายุโซนร้อน4020.3147.3
2014-09-25 18:00:00พายุโซนร้อน4020.4147.2
2014-09-26 00:00:00พายุโซนร้อน4021.4146.6
2014-09-26 06:00:00พายุโซนร้อน4022.3146.3
2014-09-26 12:00:00พายุโซนร้อน4523.1145.5
2014-09-26 18:00:00พายุโซนร้อน4523.6144.7
2014-09-27 00:00:00พายุโซนร้อน5025144.2
2014-09-27 06:00:00พายุโซนร้อน4526.3143.7
2014-09-27 12:00:00พายุโซนร้อน4527.4143.5
2014-09-27 18:00:00พายุโซนร้อน4527.8143.2
2014-09-28 00:00:00พายุโซนร้อน4529143.3
2014-09-28 06:00:00พายุโซนร้อน4530.6143.9
2014-09-28 12:00:00พายุโซนร้อน4531.6144.7
2014-09-28 18:00:00พายุโซนร้อน4532.7145.2
2014-09-29 18:00:00พายุโซนร้อน4037.2151.8
2014-09-30 18:00:00ดีเปรสชั่น3042.6165.2