สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
โรอานู
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ROANU
รายละเอียด :
เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศมัลดีฟส์ หมายถึง เชือกใยมะพร้าว
โรอานู
Rows:13
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2016-05-18 12:00:00ดีเปรสชั่น301481
2016-05-18 18:00:00ดีเปรสชั่น301581
2016-05-19 00:00:00ดีเปรสชั่น3015.582
2016-05-19 06:00:00พายุโซนร้อน4015.681.6
2016-05-19 12:00:00พายุโซนร้อน4015.682
2016-05-19 18:00:00พายุโซนร้อน4016.583
2016-05-20 00:00:00พายุโซนร้อน4017.684.4
2016-05-21 06:00:00พายุโซนร้อน4018.384.2
2016-05-21 12:00:00พายุโซนร้อน4018.686
2016-05-21 18:00:00พายุโซนร้อน4019.887.6
2016-05-22 00:00:00ดีเปรสชั่น302088
2016-05-22 06:00:00ดีเปรสชั่น302189.6
2016-05-22 12:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ022.891.5