สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ยีนฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
In-fa
รายละเอียด :
หมายถึงดอกไม้ไฟ ชื่อจากมาเก๊า (จีน)
ยีนฟ้า
Rows:36
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-11-17 12:00:00ดีเปรสชั่น305159.5
2015-11-17 18:00:00พายุโซนร้อน405.3158.6
2015-11-18 00:00:00พายุโซนร้อน405.5157.2
2015-11-18 06:00:00พายุโซนร้อน505.8155.8
2015-11-18 12:00:00พายุโซนร้อน506.2154.7
2015-11-18 18:00:00พายุโซนร้อน506.8153.8
2015-11-19 00:00:00พายุโซนร้อน458.2152.7
2015-11-19 06:00:00พายุโซนร้อน458.7151.4
2015-11-19 12:00:00พายุโซนร้อน509.2150.4
2015-11-19 18:00:00พายุโซนร้อน609.8149.4
2015-11-20 00:00:00พายุไต้ฝุ่น709.9148.7
2015-11-20 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8010.4147.5
2015-11-20 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8010.8146
2015-11-20 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8011144.4
2015-11-21 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9511.2142.9
2015-11-21 06:00:00พายุไต้ฝุ่น9511.9141.4
2015-11-21 12:00:00พายุไต้ฝุ่น9512.4139.7
2015-11-21 18:00:00พายุไต้ฝุ่น9512.8137.9
2015-11-22 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8513.5136.6
2015-11-22 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8514.2135.2
2015-11-22 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8514.3133.8
2015-11-22 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8015.3132.8
2015-11-23 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8015.8132
2015-11-23 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8016.5131.6
2015-11-23 12:00:00พายุไต้ฝุ่น8017.3131.4
2015-11-23 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8017.7131.4
2015-11-24 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8018.5132.1
2015-11-24 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7018.8132.7
2015-11-24 12:00:00พายุโซนร้อน6019.2133.7
2015-11-24 18:00:00พายุโซนร้อน5519.4134.5
2015-11-25 00:00:00พายุโซนร้อน5519.7134.9
2015-11-25 06:00:00พายุโซนร้อน4520135.8
2015-11-25 12:00:00พายุโซนร้อน4020.3136.9
2015-11-25 18:00:00พายุโซนร้อน3521.2137.3
2015-11-26 00:00:00ดีเปรสชั่น3023138
2015-11-26 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ024140