สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
โซเดล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Saudel
รายละเอียด :
โซเดล (SAUDEL) เป็นชื่อจากสาธารณรัฐไมโครนีเซีย หมายถึงนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะโปนเป ของสาธารณรัฐไมโครนีเซีย
โซเดล
Rows:22
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2020-10-18 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ011132
2020-10-19 00:00:00ดีเปรสชัน3013.5129.5
2020-10-19 06:00:00ดีเปรสชัน3014128.5
2020-10-19 12:00:00ดีเปรสชัน3014127.5
2020-10-19 18:00:00ดีเปรสชัน3015126
2020-10-20 00:00:00พายุโซนร้อน3515.6124.7
2020-10-20 06:00:00พายุโซนร้อน3515.7123.2
2020-10-20 12:00:00พายุโซนร้อน3515.8122
2020-10-20 18:00:00พายุโซนร้อน3516.3119.7
2020-10-20 21:00:00พายุโซนร้อน3516.8119.7
2020-10-21 00:00:00พายุโซนร้อน3516118.8
2020-10-21 06:00:00พายุโซนร้อน5016.4117.7
2020-10-21 12:00:00พายุโซนร้อน5515.8117.4
2020-10-21 18:00:00พายุโซนร้อน5516.6116.9
2020-10-22 00:00:00พายุไต้ฝุ่น6517.1116
2020-10-22 06:00:00พายุไต้ฝุ่น6517115.8
2020-10-22 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7017.1115.8
2020-10-22 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7517.5115.8
2020-10-23 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7517.5115.3
2020-10-24 00:00:00พายุไต้ฝุ่น6517.7112.4
2020-10-25 00:00:00พายุโซนร้อน5017.6108.5
2020-10-26 00:00:00ดีเปรสชัน3017.4105.2