สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
คัลแมกี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KALMAEGI
รายละเอียด :
1926 คัลแมกี (KALMAEGI) แปลว่านกนางนวล ตั้งโดยประเทศสาธารณรัฐประชาธิไตยโดยประชาชนเกาหลี
คัลแมกี
Rows:9
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-11-11 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ012132
2019-11-12 00:00:00ดีเปรสชัน3012.5131
2019-11-12 06:00:00ดีเปรสชัน3012130.5
2019-11-12 12:00:00ดีเปรสชัน3012131
2019-11-12 18:00:00ดีเปรสชัน3012130
2019-11-13 00:00:00พายุโซนร้อน3512.9128.8
2019-11-14 00:00:00พายุโซนร้อน4014.3125.4
2019-11-15 00:00:00พายุโซนร้อน5016.2123.4
2019-11-16 00:00:00พายุโซนร้อน4517.7123.1
ชื่อภาษาไทย :
เฟิงเฉิน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
FENGSHEN
รายละเอียด :
FENGSHEN (เฟิงเฉิน) เป็นชื่อเทพเจ้าแห่งลม ตั้งโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เฟิงเฉิน
Rows:10
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-11-11 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ014.5158.5
2019-11-12 00:00:00ดีเปรสชัน3015159.5
2019-11-12 06:00:00พายุโซนร้อน3515.4160.3
2019-11-12 12:00:00พายุโซนร้อน3516159.3
2019-11-12 18:00:00พายุโซนร้อน4016.8158
2019-11-13 00:00:00พายุโซนร้อน4017.2156
2019-11-14 00:00:00พายุโซนร้อน5018150.9
2019-11-15 00:00:00พายุโซนร้อน6019.8145.8
2019-11-16 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8023.6145.7
2019-11-17 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7025.3151.8