สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
โนอึล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Noul
รายละเอียด :
พายุ "โนอึล" (Noul) เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศเกาหลีเหนือ มีความหมายว่า เรืองแสง (Glows) หรือ ท้องฟ้าสีแดง (Red Sky)
โนอึล
Rows:22
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-05-02 12:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ07142
2015-05-02 18:00:00ดีเปรสชั่น307.5142
2015-05-03 00:00:00ดีเปรสชั่น307.5141
2015-05-03 06:00:00ดีเปรสชั่น307.5141
2015-05-03 12:00:00ดีเปรสชั่น308.5141
2015-05-03 18:00:00พายุโซนร้อน359.4140.7
2015-05-04 00:00:00พายุโซนร้อน359.4140.2
2015-05-04 06:00:00พายุโซนร้อน359.5140.2
2015-05-04 12:00:00พายุโซนร้อน409.5139.6
2015-05-04 18:00:00พายุโซนร้อน459.6139.5
2015-05-05 00:00:00พายุโซนร้อน459.6139.1
2015-05-05 06:00:00พายุโซนร้อน459.7138.9
2015-05-05 12:00:00พายุโซนร้อน459.5138.9
2015-05-05 18:00:00พายุโซนร้อน559.3138.3
2015-05-06 00:00:00พายุโซนร้อน559.2137.7
2015-05-06 06:00:00พายุโซนร้อน559.5136.9
2015-05-06 12:00:00พายุไต้ฝุ่น659.9136
2015-05-06 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7010.1135.2
2015-05-07 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8010.5134.3
2015-05-08 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9011.8130.2
2015-05-09 00:00:00พายุไต้ฝุ่น10013.4126.1
2015-05-10 00:00:00พายุไต้ฝุ่น9515.7122.5
ชื่อภาษาไทย :
TD
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TD
รายละเอียด :
TD
Rows:5
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2015-05-06 18:00:00ดีเปรสชั่น304.4156.8
2015-05-07 00:00:00ดีเปรสชั่น304.7158.4
2015-05-08 00:00:00พายุโซนร้อน354.3160.1
2015-05-09 00:00:00พายุโซนร้อน555161
2015-05-10 00:00:00พายุไต้ฝุ่น756.9158.3