สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
หวู่ติบ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WUTIP
รายละเอียด :
หมายถึงผีเสื้อ (ชื่อจากมาเก๊า)
หวู่ติบ
Rows:15
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-02-19 12:00:00ดีเปรสชัน305.3156.1
2019-02-19 18:00:00พายุโซนร้อน355155
2019-02-20 00:00:00พายุโซนร้อน454.9154.6
2019-02-20 06:00:00พายุโซนร้อน454.9153.9
2019-02-20 12:00:00พายุโซนร้อน555152.6
2019-02-20 18:00:00พายุโซนร้อน605.7151.6
2019-02-21 00:00:00พายุไต้ฝุ่น656.1150.5
2019-02-21 06:00:00พายุไต้ฝุ่น706.4149.6
2019-02-21 12:00:00พายุไต้ฝุ่น706.9148.7
2019-02-21 18:00:00พายุไต้ฝุ่น757.4148.1
2019-02-22 00:00:00พายุไต้ฝุ่น758.2146.8
2019-02-22 06:00:00พายุไต้ฝุ่น759.2146.2
2019-02-23 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8511.8143.1
2019-02-24 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8513.5142.2
2019-02-25 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8015142