สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
โนรู
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Noru
รายละเอียด :
หมายถึง ชื่อกวางชนิดหนึ่ง ชื่อจากประเทศเกาหลีใต้
โนรู
Rows:23
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-07-20 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ027161
2017-07-20 06:00:00ดีเปรสชัน3027.5160.5
2017-07-20 12:00:00ดีเปรสชัน3027.5160
2017-07-20 18:00:00ดีเปรสชัน3027.5159
2017-07-21 00:00:00พายุโซนร้อน3527.3158.5
2017-07-21 06:00:00พายุโซนร้อน3528.2157.2
2017-07-21 12:00:00พายุโซนร้อน3528.2156.3
2017-07-21 18:00:00พายุโซนร้อน3528.4154.8
2017-07-22 00:00:00พายุโซนร้อน3528.5154.3
2017-07-22 06:00:00พายุโซนร้อน4028.6154
2017-07-22 12:00:00พายุโซนร้อน4528.6153.4
2017-07-22 18:00:00พายุโซนร้อน4528.6152.2
2017-07-23 00:00:00พายุโซนร้อน5028.2151.4
2017-07-23 06:00:00พายุโซนร้อน6028.1151.2
2017-07-23 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7028.1151.4
2017-07-23 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7027.6151.6
2017-07-24 00:00:00พายุไต้ฝุ่น7027.2152.2
2017-07-24 06:00:00พายุไต้ฝุ่น7026.7152.9
2017-07-24 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7026.2154.1
2017-07-24 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7025.9155.4
2017-07-25 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8527.1157.6
2017-07-26 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8529.7154.2
2017-07-27 18:00:00พายุไต้ฝุ่น7530149.1
ชื่อภาษาไทย :
เซินกา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Sonca
รายละเอียด :
a singing bird ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ ที่มาของชื่อ:ประเทศเวียดนาม
เซินกา
Rows:23
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-07-20 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ016116
2017-07-20 12:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017116
2017-07-20 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017115
2017-07-21 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018114
2017-07-21 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018113
2017-07-21 12:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ018113
2017-07-21 18:00:00ดีเปรสชัน3018112.5
2017-07-22 00:00:00ดีเปรสชัน3018112
2017-07-22 06:00:00ดีเปรสชัน3018112
2017-07-22 12:00:00ดีเปรสชัน3018112
2017-07-22 18:00:00ดีเปรสชัน3017.5111.5
2017-07-23 00:00:00ดีเปรสชัน3017.5111.5
2017-07-23 03:00:00ดีเปรสชัน3017.5111
2017-07-23 06:00:00พายุโซนร้อน3517.6111
2017-07-23 12:00:00พายุโซนร้อน3517.5111.3
2017-07-23 18:00:00พายุโซนร้อน3517.2111.3
2017-07-24 00:00:00พายุโซนร้อน3517.2111.3
2017-07-24 06:00:00พายุโซนร้อน3517.2111.3
2017-07-24 12:00:00พายุโซนร้อน3516.8110.2
2017-07-24 18:00:00พายุโซนร้อน3516.9109.5
2017-07-25 00:00:00พายุโซนร้อน3516.7109.3
2017-07-25 03:00:00พายุโซนร้อน3517.1108.1
2017-07-26 03:00:00ดีเปรสชัน3017.2103.8
ชื่อภาษาไทย :
กุหลาบ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Kulap
รายละเอียด :
หมายถึง:ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ที่มาของชื่อ:จากประเทศไทย
กุหลาบ
Rows:6
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2017-07-24 00:00:00พายุโซนร้อน4031.7163.5
2017-07-24 06:00:00พายุโซนร้อน4032.6161.7
2017-07-24 12:00:00พายุโซนร้อน4033160.1
2017-07-24 18:00:00พายุโซนร้อน3533.2158.3
2017-07-25 18:00:00พายุโซนร้อน3533.2152.1
2017-07-26 18:00:00ดีเปรสชัน2531.6147.7