สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ตาปะฮ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TAPAH
รายละเอียด :
ตาปะฮ์ (TAPAH) <1917> ตั้งโดยประเทศ มาเลเซีย แปลว่า ชื่่อปลาทะเลน้ำจืดชนิดหนึ่ง
ตาปะฮ์
Rows:16
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2019-09-17 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ020130
2019-09-18 00:00:00ดีเปรสชัน3021129
2019-09-18 06:00:00ดีเปรสชัน3021.5129
2019-09-18 12:00:00ดีเปรสชัน3022130
2019-09-18 18:00:00ดีเปรสชัน3022129
2019-09-19 00:00:00ดีเปรสชัน3022.5129
2019-09-19 06:00:00พายุโซนร้อน3522.4128.6
2019-09-19 12:00:00พายุโซนร้อน3523128.2
2019-09-19 18:00:00พายุโซนร้อน4022.8127.2
2019-09-20 00:00:00พายุโซนร้อน4022.8127
2019-09-20 06:00:00พายุโซนร้อน5022.9127
2019-09-20 12:00:00พายุโซนร้อน5023.7127.2
2019-09-20 18:00:00พายุโซนร้อน6025.2126.3
2019-09-21 18:00:00พายุโซนร้อน6029.5125.5
2019-09-22 18:00:00พายุโซนร้อน6036.5130.6
2019-09-23 18:00:00พายุโซนร้อน5544.5142.2