25/07/2560
เชียงใหม่
นครสวรรค์
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
เหตุการณ์
ภาคเหนือ
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 50-100 มม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 50-100 มม.
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล