27/05/2560
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
เหตุการณ์
ปราจีนบุรี
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 100-150 มม.
สระแก้ว
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 50-100 มม.
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล