09/04/2563
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
เหตุการณ์
สระแก้ว
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ฉะเชิงเทรา
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล