19/01/2563
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
กำแพงเพชร
สุโขทัย
แพร่
น่าน
พิจิตร
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เหตุการณ์
เชียงราย
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
เชียงใหม่
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
พะเยา
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
ลำพูน
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
ลำปาง
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
น่าน
อุณหภูมิ 8-16 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล