07/04/2563
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
กำแพงเพชร
สุโขทัย
แพร่
น่าน
พิจิตร
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เหตุการณ์
เชียงราย
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน
อุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส
เชียงใหม่
อุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส
พะเยา
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ลำพูน
อุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส
ลำปาง
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
แพร่
อุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส
น่าน
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อุตรดิตถ์
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ตาก
อุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส
สุโขทัย
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
พิษณุโลก
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
กำแพงเพชร
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
พิจิตร
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล