20/09/2566
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
กำแพงเพชร
สุโขทัย
แพร่
น่าน
พิจิตร
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เหตุการณ์
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล