20/03/2562
เลย
หนองคาย
บึงกาฬ
อุดรธานี
หนองบัวลำภู
สกลนคร
นครพนม
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
มุกดาหาร
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
เหตุการณ์
หนองคาย
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
เลย
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อุดรธานี
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
สกลนคร
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
นครพนม
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ชัยภูมิ
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ขอนแก่น
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
กาฬสินธุ์
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
มุกดาหาร
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
มหาสารคาม
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ร้อยเอ็ด
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
นครราชสีมา
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
บุรีรัมย์
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
สุรินทร์
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ศรีสะเกษ
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อุบลราชธานี
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล