22/11/2560
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
เหตุการณ์
เพชรบุรี
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 50-100 มม.
ประจวบคีรีขันธ์
ฝนสะสม 24 ชั่วโมง 50-100 มม.
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล