07/04/2563
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
เหตุการณ์
สุราษฏร์ธานี
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ภูเก็ต
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
ตรัง
อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็น
อากาศร้อน
ฝนตกหนัก
พายุฤดูร้อน
ความรุนแรง
ปกติ
วิกฤต
  ไม่มีข้อมูล