เลือกปี :
เลือกพายุ :
สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
หว่องฟ้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
VONGFONG
รายละเอียด :
หว่องฟ้ง (VONGFONG) <2001> เป็นชื่อที่ตั้งโดย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แปลว่า ตัวต่อ
หว่องฟ้ง
Rows:22
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2020-05-11 18:00:00ดีเปรสชัน309129
2020-05-12 00:00:00ดีเปรสชัน309.5129
2020-05-12 06:00:00ดีเปรสชัน3010129
2020-05-12 12:00:00พายุโซนร้อน3510.8129.2
2020-05-12 18:00:00พายุโซนร้อน4011.4129.2
2020-05-13 00:00:00พายุโซนร้อน4511.8128.9
2020-05-13 06:00:00พายุโซนร้อน5012128.5
2020-05-13 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7012.1127.9
2020-05-13 18:00:00พายุไต้ฝุ่น8012.2127
2020-05-14 00:00:00พายุไต้ฝุ่น8012.1126.3
2020-05-14 06:00:00พายุไต้ฝุ่น8512.2125.3
2020-05-14 12:00:00พายุไต้ฝุ่น7012.4124.6
2020-05-14 18:00:00พายุไต้ฝุ่น6512.6123.5
2020-05-15 00:00:00พายุไต้ฝุ่น6513.3122.8
2020-05-15 06:00:00พายุโซนร้อน5514121.8
2020-05-15 12:00:00พายุโซนร้อน5015121.4
2020-05-15 18:00:00พายุโซนร้อน4016.1120.4
2020-05-16 00:00:00พายุโซนร้อน3517.9120
2020-05-16 06:00:00พายุโซนร้อน3518.7120.2
2020-05-16 12:00:00พายุโซนร้อน3519.4120.4
2020-05-16 18:00:00ดีเปรสชัน3020121
2020-05-17 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ020122