เลือกปี :
เลือกพายุ :
สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
พายุโซนร้อน "ตู้เจวียน"
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Depression "DUJUAN"
รายละเอียด :
พายุโซนร้อน "ตู้เจวียน"
Rows:22
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2021-02-17 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ06.5135
2021-02-17 06:00:00ดีเปรสชัน306.5133.5
2021-02-17 12:00:00ดีเปรสชัน306.5133
2021-02-17 18:00:00ดีเปรสชัน306.5132.5
2021-02-18 00:00:00ดีเปรสชัน307132.6
2021-02-18 06:00:00พายุโซนร้อน357.4132.2
2021-02-18 12:00:00พายุโซนร้อน407.4131.9
2021-02-18 18:00:00พายุโซนร้อน407.1131.8
2021-02-19 00:00:00พายุโซนร้อน407131.7
2021-02-19 06:00:00พายุโซนร้อน407130.5
2021-02-19 12:00:00พายุโซนร้อน407129.6
2021-02-19 18:00:00พายุโซนร้อน406.4129.9
2021-02-20 00:00:00พายุโซนร้อน406.8130
2021-02-20 06:00:00พายุโซนร้อน407.4129.9
2021-02-20 12:00:00พายุโซนร้อน357.4129.8
2021-02-20 18:00:00พายุโซนร้อน358.1129.3
2021-02-21 00:00:00พายุโซนร้อน359129.3
2021-02-21 06:00:00พายุโซนร้อน359.4128.9
2021-02-21 12:00:00พายุโซนร้อน359.7127.9
2021-02-21 18:00:00พายุโซนร้อน3510.5126.9
2021-02-22 00:00:00ดีเปรสชัน3011126
2021-02-22 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ012.5124