เลือกปี :
เลือกพายุ :
สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ดีเปรสชั่น
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Depression
รายละเอียด :
ดีเปรสชั่น
Rows:12
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2022-03-20 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ01094
2022-03-20 06:00:00ดีเปรสชัน3010.592.5
2022-03-20 12:00:00ดีเปรสชัน301193
2022-03-20 18:00:00ดีเปรสชัน3011.593.5
2022-03-21 00:00:00ดีเปรสชัน301294
2022-03-21 06:00:00ดีเปรสชัน3012.594
2022-03-21 12:00:00ดีเปรสชัน3013.794
2022-03-21 18:00:00ดีเปรสชัน3014.294
2022-03-22 00:00:00ดีเปรสชัน3014.594.5
2022-03-22 06:00:00ดีเปรสชัน3015.594.5
2022-03-22 12:00:00ดีเปรสชัน301794.5
2022-03-22 18:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ017.594.5