เลือกปี :
เลือกพายุ :
สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
บอละเวน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BOLAVEN
รายละเอียด :
"บอละเวน" (BOLAVEN) <1801> เป็นชื่อที่ตั้งโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมายถึง ที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บอละเวน
Rows:10
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2018-01-01 18:00:00ดีเปรสชัน309124.5
2018-01-02 00:00:00ดีเปรสชัน309122.5
2018-01-02 06:00:00ดีเปรสชัน309.2120.8
2018-01-02 12:00:00ดีเปรสชัน309119.5
2018-01-02 18:00:00ดีเปรสชัน3010.5117
2018-01-03 00:00:00พายุโซนร้อน3510.7116.1
2018-01-03 12:00:00พายุโซนร้อน3511.4113
2018-01-03 18:00:00พายุโซนร้อน3511.6112.2
2018-01-04 00:00:00ดีเปรสชัน3012111
2018-01-04 06:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ012.5110.5