เลือกปี :
เลือกพายุ :
สัญลักษณ์
 
เส้นทางเดินพายุ
 
รัศมีเส้นแนวลมแรง
 
ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต
 
เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น
หมายเหตุ : เวลาที่แสดงเป็นเวลา UTC ซึ่งจะช้ากว่าเวลาประเทศไทย 7 ชั่วโมง ถ้าต้องการทราบเวลาของประเทศไทยต้องเพิ่มชั่วโมงเข้าไปอีก 7 ชั่วโมง เช่น เวลา 00 UTC จะเท่ากับ 07:00 น. ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย :
ปาบึก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PABUK
รายละเอียด :
ปาบึก (PABUK) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง ชื่อจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปาบึก
Rows:29
วันที่
ระดับความรุนแรง
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง (นอต)
ละติจูด
ลองจิจูด
2018-12-31 00:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ07113
2018-12-31 06:00:00ดีเปรสชัน307.5112.5
2019-01-31 12:00:00ดีเปรสชัน307111
2019-01-31 18:00:00ดีเปรสชัน307111.5
2019-01-01 00:00:00ดีเปรสชัน306.3110
2019-01-01 06:00:00พายุโซนร้อน356.3109.9
2019-01-01 12:00:00พายุโซนร้อน356109.6
2019-01-01 18:00:00พายุโซนร้อน356.1109
2019-01-02 00:00:00พายุโซนร้อน355.9108.6
2019-01-02 06:00:00พายุโซนร้อน356.1108
2019-01-02 12:00:00พายุโซนร้อน356.3107
2019-01-02 18:00:00พายุโซนร้อน356.2105.8
2019-01-03 00:00:00พายุโซนร้อน356.1104.9
2019-01-03 06:00:00พายุโซนร้อน356.3104.4
2019-01-03 12:00:00พายุโซนร้อน406.5104
2019-01-03 18:00:00พายุโซนร้อน407.2103.1
2019-01-04 00:00:00พายุโซนร้อน407.9101.5
2019-01-04 03:30:00พายุโซนร้อน358100.9
2019-01-04 05:00:00พายุโซนร้อน358.2100.4
2019-01-04 10:00:00พายุโซนร้อน358.499.7
2019-01-04 15:00:00พายุโซนร้อน358.599.5
2019-01-04 18:00:00พายุโซนร้อน358.498.9
2019-01-04 21:00:00พายุโซนร้อน358.598.7
2019-01-05 00:00:00ดีเปรสชัน308.598.6
2019-01-05 03:00:00ดีเปรสชัน308.798.2
2019-01-05 04:00:00ดีเปรสชัน308.798.1
2019-01-05 06:00:00ดีเปรสชัน30998
2019-01-05 08:00:00ดีเปรสชัน309.297.8
2019-01-05 13:00:00หย่อมความกดอากาศต่ำ09.296.5