หน้าแรก

หัวข้อ

คำอธิบายข้อมูลส่วนต่างๆ

 1. โลโก้กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ใช้สามารถกดที่ภาพนี้เพื่อกลับสู่หน้าแรก
 2. แถบเครื่องมือของเว็บ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเข้าหรือออกจากระบบ ดูคู่มือการใช้งาน และจัดการตั้งค่าระบบได้จากเมนูส่วนนี้
 3. ข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแจ้งภัยจากสภาพอากาศเป็นรายจังหวัดบนภาพแผนที่ มีสีและสัญลักษณ์เพื่อบอกความหมาย
 4. 3.1 ผู้ใช้สามารถดูสภาพอากาศย้อนหลังได้ 1 วัน

  3.2 ผู้ใช้สามารถดูการพยากรณ์สภาพอากาศวันถัดไปได้ 3 วัน

 5. ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อความส่วนนี้เป็นประกาศจากเจ้าหน้าที่สำนักพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
 6. ข้อมูลพายุหมุน แผนที่แสดงภาพเส้นทางเดินพายุ ผู้ใช้สามารถกดที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้าเส้นทางพายุได้
 7. ลิงค์ข้อมูลประกอบอื่นๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา
 8. ข้อมูลสื่อวีดีทัศน์ ผู้ใช้สามารถดูสื่อวีดีทัศน์ที่ทำเจ้าหน้าที่กรมนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยกดที่ภาพหรือหัวข้อ
 9. แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ใช้สามารถเสนอแนะข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากการกรอกแบบสอบถามส่วนนี้
 10. ข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นส่วนเนื้อหาทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ต้องการนำเสนอต่อผู้ใช้งาน เนื้อหาในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่
 11. จำนวนผู้เข้าชม แสดงจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบทั้งหมด

การกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น

 1. ผู้ใช้เลือกกรอกข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อระบบและข้อมูลของระบบ โดยสามารถระบุชื่อ หน่วยงาน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้
 2. กดปุ่มบันทึกเพื่อส่งข้อมูลแสดงความคิดเห็น