ติดต่อเรา

  1. ผู้ใช้จะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบตามช่องว่าง ได้แก่ ชื่อ หัวเรื่อง อีเมล์ เนื้อหา
  2. จากนั้นทำการกรอกรหัสความปลอดภัยตามตัวอักขระใน กรอบรูปภาพที่ปรากฏ โดยอักษรจะเป็นอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ รหัสความปลอดภัยนี้มีเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติจากผู้ไม่หวังดี
  3. กดปุ่มส่งข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา