เส้นทางพายุ

หัวข้อ

คำอธิบายเครื่องมือต่างๆ ในหน้าแผนที่

  1. ปุ่มแสดงเครื่องมือวัดระยะทาง ผู้ใช้สามารถกดปุ่มนี้เพื่อแสดงเครื่องมือวัดระยะทางบนแผนที่
  2. เครื่องมือปิด/เปิดชั้นข้อมูล แสดงเส้นตาราง แสดงเส้นป้ายวันที่ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือนี้ปิด/เปิดการแสดงเส้นตาราง ป้ายวันที่ และชั้นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่นำเสนอได้
  3. เครื่องมือปิด/เปิดคำอธิบายสัญลักษณ์ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือนี้ปิดหรือเปิดการแสดงคำอธิบายสัญลักษณ์ในกรอบข้อความด้านซ้ายของแผนที่ได้
  4. ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดพายุ บอกข้อมูลเกี่ยวกับพายุหมุน โดยพายุแต่ละลูกที่แสดงในแผนที่จะมีแท็บ ชื่อพายุแยกจากกัน ผู้ใช้สามารถกดที่แท็บชื่อพายุนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลวันที่ เวลา ตำแหน่ง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางได้

วิธีการปิด/เปิดชั้นข้อมูล

1. ทำการเลือกที่กล่องตัวเลือก (Checkbox) เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ สัญลักษณ์ เส้นตารางและป้ายวันที่ โดยกล่องที่มีเครื่องหมายถูกระบบจะแสดงข้อมูลนั้น

2. ปุ่มปิด/เปิดชั้นข้อมูลแสดงแสดงหน้าต่างใหม่มาให้เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการแสดง

แสดงคำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่

เส้นที่แสดงบนแผนที่คือเส้นแสดงละติจูดและลองจิจูด โดยมีป้ายบอกค่าแสดงไว้ที่ปลายเส้นแต่ละเส้น

ป้ายข้อมูลวันที่จะแสดงวันเวลาของพายุหมุน พายุโซนร้อน หรือหย่อมความกดอากาศต่ำ ณ ตำแหน่งที่แสดง ป้ายวันที่นี้จะแสดงอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ใช้ซูม (Zoom) แผนที่ในระยะใกล้ๆ


การวัดระยะทาง

1. คลิกที่ปุ่มแสดงเครื่องมือวัดระยะทาง

2. ในหน้าแผนที่จะแสดงเครื่องมือวัดระยะทางสีส้มขึ้นมา

3. ทำการลากเครื่องมือวัดระยะทางทั้งสองจุดไปยังตำแหน่งที่ต้องการเพื่อวัดระยะ

4. ตัวเลขแสดงระยะจะแสดงขึ้นมาข้างๆ ปุ่มแสดงเครื่องมือวัดระยะทางเป็นหน่วยกิโลเมตร